Menu
1

Zorg voor mens, materiaal en omgeving

2

Gastkunstenaars leggen verbindingen

3

Re-cycling in recreatieve omgeving

Met afvalmaterialen worden nieuwe activiteiten en producten ontwikkeld.

Kunstenaars te gast op De Heygraeff

Op het terrein van De Heygraeff in Woudenberg zijn kunstenaars en ontwerpers te gast. Zij leggen nieuwe verbindingen tussen De Heygraeff, waar mensen wonen met een ernstig verstandelijke- en lichamelijke beperking, en de recreatieve omgeving. De kunstenaars en ontwerpers ontwikkelen aansprekende producten, prototypes en workshops voor zowel bewoners, familie en medewerkers als recreanten, inwoners van Woudenberg en directe omgeving, scholieren en in kunst & cultuur geïnteresseerden. Cultuurparticipatie brengt hen samen.

Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van restmaterialen uit de organisatie en de omgeving van De Heygraeff. Zo komen de zorg voor mens, materiaal en natuur samen op één plek.

Social designers Sjaak Langenberg & Rosé de Beer initieerden Re-creatie op uitnodiging van Reinaerde en hebben de artistieke leiding over het project.


Re-creatie en de toekomst van de zorg

Volgens berekeningen van de Sociaal Economische Raad zijn er in 2040 meer dan twee miljoen mensen nodig in de zorg. Nu werkt één op de zeven werkende mensen in de zorg. Om in 2040 aan alle zorgvragen te voldoen, moet dat één op de vier worden. In het licht van deze ontwikkeling is het versterken van het netwerk rondom De Heygraeff een belangrijke opgave. De toekomst van de zorg is aan zorggemeenschappen. Als er steeds minder mensen in de zorg werken, zullen we het met elkaar moeten doen, ook op De Heygraeff.

Binnen Re-creatie krijgt deze zoektocht vorm door nieuwe wederkerige samenwerkingen aan te gaan met zowel lokale als regionale partners. Daar is op kleine schaal al mee begonnen met de Jan Ligthartschool, de Kringloopwinkel Woudenberg en Sportieve Naschoolse Opvang Woudenberg (SNO) en een samenwerking met de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU).

De relaties met kunstenaars en ontwerpers willen we verdiepen door de resultaten van hun inspanningen te verduurzamen. Zij nemen zorgmedewerkers mee in hun andere manier van kijken én doen. Door een creatieve cultuur op De Heygraeff ontstaat een werkklimaat waarin je onverwachte talenten in jezelf mag aanspreken.

Over het project Re-creatie zijn meerdere filmpjes gemaakt. Bekijk hieronder het filmpje over de Hout Werk Plaats.

Bekijk hieronder het filmpje over de samenwerking met de 24 studenten van de HKU, afdeling Design for change and Innovation.

Prijs
In 2021 won Re-creatie de Elisabeth van Thüringenprijs gewonnen, een landelijke prijs voor voorbeeldstellende kunstprojecten in de zorg. De jury sprak over ‘een project dat de domeinen kunst en zorg op zeer oorspronkelijke wijze met elkaar vervlecht en bovendien op een buitengewone manier het thema ‘verbinding’ tot uiting brengt.