Menu
1

Floor Hofman

oktober t/m november 2022

Bewoners portretteren hun eigen woonomgeving in een video documentaire

Documentairemaker en social designer Floor Hofman wil samen met bewoners op de Heygraeff een videodocumentaire maken waarin zij hun eigen leefomgeving portretteren. Veel bewoners met een ernstig meervoudige beperking kunnen niet praten. Floor wil onderzoeken hoe bewoners vanuit hun eigen perspectief toch iets kunnen ‘vertellen’ over wat zij zien en ervaren op De Heygraeff. Het zal ook hele andere camerastandpunten opleveren, vanuit een rolstoel, of bed, waardoor we meegenomen worden in hun wereld. Floor zal behalve bewoners ook verwanten en begeleiders meenemen in het maakproces. Door bewoners direct te betrekken bij communicatie wordt er niet OVER hen gecommuniceerd, maar DOOR hen. Floor start haar residency met een onderzoeksperiode. Aan het eind daarvan presenteert ze haar uitgewerkte filmplannen.

Floor Hofman is documentairemaker, ontwerper en gepassioneerd interviewer. Ze co-creëert met verschillende culturele en sociale groepen om verhalen te vertellen. De verhalen zijn klein en persoonlijk en werpen een licht op dat wat gewoon lijkt en daarom over het hoofd wordt gezien. Tegelijkertijd gaan ze in op grotere sociaal-culturele thema's.

In de documentaire ‘Schatten van Woensel-West’ (2018) liet Floor tien kinderen uit de wijk Woensel-West in Eindhoven hun eigen wijk filmen en dat wat voor hen belangrijk is. In de documentaire ‘Starting points' (2019) portretteerde ze een sociale woningbouwgemeenschap in Taiwan.

documentaire ‘Starting points' (2019)

documentaire ‘Starting points' (2019)

documentaire ‘Schatten van Woensel-West’ (2018)

documentaire ‘Schatten van Woensel-West’ (2018)

De films van Floor worden vertoond op filmfestivals in binnen- en buitenland. Floor is ook singer-songwriter. Ze heeft beloofd dat ze haar gitaar meeneemt als ze in het Portiersgebouw op De Heygraeff verblijft.

Meer info: https://floorhofman.com/